Culture 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Look and write.

Bạn Đang Xem: Culture 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và viết.)

1 4 1 4

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lời giải chi tiết:

1. to he (tò he)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

2. kite (con diều)

3. board game (trò chơi cờ bàn)

4. doll (búp bê)

Bài 2

2. Read and write.

(Đọc và viết.)

2 4 2 4

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 6. Where Grandma? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lời giải chi tiết:

N: What is it? (Đây là gì?)

L: It’s my favorite toy. It’s a kite. (Nó là món đồ chơi mà tôi thích nhất. Nó là con diều.)

N: Is it a doll? (Đây là búp bê phải không?)

L: Yes, it is. What is it? (Vâng, là nó. Đây là gì?)

N: It’s my board game. (Nó là trò chơi cờ bàn của tôi.)

L: Great! Let’s play! (Thật tuyệt! Chúng ta hãy chơi đi!)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button