Tiếng Anh 2

Culture 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Look and write.

Bạn đang xem bài: Culture 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và viết.)

1 4 1 4

Lời giải chi tiết:

1. to he (tò he)

2. kite (con diều)

3. board game (trò chơi cờ bàn)

4. doll (búp bê)

Bài 2

2. Read and write.

(Đọc và viết.)

2 4 2 4

Lời giải chi tiết:

N: What is it? (Đây là gì?)

L: It’s my favorite toy. It’s a kite. (Nó là món đồ chơi mà tôi thích nhất. Nó là con diều.)

N: Is it a doll? (Đây là búp bê phải không?)

L: Yes, it is. What is it? (Vâng, là nó. Đây là gì?)

N: It’s my board game. (Nó là trò chơi cờ bàn của tôi.)

L: Great! Let’s play! (Thật tuyệt! Chúng ta hãy chơi đi!)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button