Tổng hợp

Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết
Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết

Nếu bạn đã chơi Cookie Run: Kingdom thì hãy vào bài viết này để tổng hợp những Giftcode mới nhất giúp nhận được thật nhiều kim cương trong game nhé

Bạn đang xem bài: Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết

Code Cookie Run Kingdom mới nhất
CRK1STBIRTHDAYD7
Tình trạng
Code
Quà tặng
Còn hoạt động
2021KRGAMEAWARDS
1,000 Rainbow Cubes, 1000 Cold Crystals & 5,000 Crystals
Còn hoạt động
30MILLIONKINGDOM
3,000 Rainbow Cubes & 3,000 Crystals
Còn hoạt động
SAMSUNGCRKINGDOM
1.000 Crystals
Còn hoạt động
GETUR5SUGARGNOME
5 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR3SUGARGNOME
3 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR1SUGARGNOME
1 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR7SUGARGNOME
7 Gnomes
Hết hạn
KINGDOMWITHSONIC
 
Hết hạn
REALTOUGHCOOKIES
 
Hết hạn
KINGDOMNBLUECLUB
 
Code Cookie Run Kingdom mới nhất tháng 10 hiện tại
REALTOUGHCOOKIES (Reward: 500 Crystals) – Cập nhật game rồi thử code mới
KINGDOMWITHSONIC (Reward: 1000 Crystals) 
GETUR5SUGARGNOME 
GETUR3SUGARGNOME 
GETUR1SUGARGNOME 
GETUR7SUGARGNOME
Code Cookie Run Kingdom cũ hơn
PARFAITSUBSCRIBE (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
BESTGAMEAWARDTHX (Phần thưởng: 3000 Kim Cương)
COOKIERUNTWITTER (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
XYOKSPZLLUJYFKJN (Phần thưởng: 12.000 EXP)
CHIMNPERLKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
TIYSVCUKYDPPHTNP (Phần thưởng: 50000 Xu)
COOKIECHICKENRUN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
HAPPY100DAYSGIFT (Phần thưởng: 1000 Kim Cương, Thạch nổ và một số phần thưởng khác)
IELLBHSLKSKZHBGD (Phần thưởng: 3 Máy cắt bánh quy)
POONGDENGKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMIAMSIXTAN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMBERYLLULU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
2CHAMCOOKINGDOM2 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYUNIKO720 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMWELOVEYOU (Phần thưởng: 3000 Kim Cương và 100 Stamina)
COOKIEFOOLSDAYS2 (Phần thưởng: 401 Kim Cương)
TAMAGIFT500TOYOU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
SOQCESWVJWEKZDVB (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
RUSWKGMLKINGDOM6 (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
12THBRAVEDAY0612
JJONDEUKEECOOKIE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
COOKANGJIKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
DOMINOCOOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOCRKMATT (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
WELCOMETOCRKJACE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
OPENSILVERBUTTON (Phần thưởng: 1.000 Kim Cương, 20 Chìa khóa tháp & 200 Sừng)
WELCOMETOCKSANNA (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
KINGDOMOKING5927 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSWAMP0130 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSUNBA0128 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYANGDDING (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMLILKA2021 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMNAMDOBLUE (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
50CAFEREWARD1000 (Phần thưởng: Không xác định)
COOSEBOMEKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
TK2PO5GA87DBJALQ (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
Cách nhập coupon Cookie Run Kingdom
Bước 1: ĐĐể người chơi nhập Giftcode Cookie Run Kingdom, bạn hãy chọn vào biểu tượng 3 vạch ngang nằm ở góc trên bên phải của màn hình.
Chọn Settings.
Bước 2: Bạn hãy chọn tiếp Tab Info và lựa chọn Copy phần email của mình vào
Bạn sẽ nhận được thông báo Email đã được copy như ở dưới hình.
Bước 3: Sau đó bạn quay trở lại  màn hình này và chọn Coupons

Bước 4: Game sẽ nhảy ra webpage để bạn nhập email của bạn và chỗ nhập Giftcode như hình dưới đây
]Copy Player ID bạn đã biết ở trên và Giftcode trong bài vào và nhận

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Cookie #Run #Kingdom #Tổng #hợp #Giftcode #tháng #năm #và #cách #nhập #Giftcode #chi #tiết

Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết

Nếu bạn đã chơi Cookie Run: Kingdom thì hãy vào bài viết này để tổng hợp những Giftcode mới nhất giúp nhận được thật nhiều kim cương trong game nhé

Bạn đang xem bài: Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết

Code Cookie Run Kingdom mới nhất
CRK1STBIRTHDAYD7
Tình trạng
Code
Quà tặng
Còn hoạt động
2021KRGAMEAWARDS
1,000 Rainbow Cubes, 1000 Cold Crystals & 5,000 Crystals
Còn hoạt động
30MILLIONKINGDOM
3,000 Rainbow Cubes & 3,000 Crystals
Còn hoạt động
SAMSUNGCRKINGDOM
1.000 Crystals
Còn hoạt động
GETUR5SUGARGNOME
5 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR3SUGARGNOME
3 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR1SUGARGNOME
1 Gnomes
Còn hoạt động
GETUR7SUGARGNOME
7 Gnomes
Hết hạn
KINGDOMWITHSONIC
 
Hết hạn
REALTOUGHCOOKIES
 
Hết hạn
KINGDOMNBLUECLUB
 
Code Cookie Run Kingdom mới nhất tháng 10 hiện tại
REALTOUGHCOOKIES (Reward: 500 Crystals) – Cập nhật game rồi thử code mới
KINGDOMWITHSONIC (Reward: 1000 Crystals) 
GETUR5SUGARGNOME 
GETUR3SUGARGNOME 
GETUR1SUGARGNOME 
GETUR7SUGARGNOME
Code Cookie Run Kingdom cũ hơn
PARFAITSUBSCRIBE (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
BESTGAMEAWARDTHX (Phần thưởng: 3000 Kim Cương)
COOKIERUNTWITTER (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
XYOKSPZLLUJYFKJN (Phần thưởng: 12.000 EXP)
CHIMNPERLKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
TIYSVCUKYDPPHTNP (Phần thưởng: 50000 Xu)
COOKIECHICKENRUN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
HAPPY100DAYSGIFT (Phần thưởng: 1000 Kim Cương, Thạch nổ và một số phần thưởng khác)
IELLBHSLKSKZHBGD (Phần thưởng: 3 Máy cắt bánh quy)
POONGDENGKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMIAMSIXTAN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMBERYLLULU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
2CHAMCOOKINGDOM2 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYUNIKO720 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMWELOVEYOU (Phần thưởng: 3000 Kim Cương và 100 Stamina)
COOKIEFOOLSDAYS2 (Phần thưởng: 401 Kim Cương)
TAMAGIFT500TOYOU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
SOQCESWVJWEKZDVB (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
RUSWKGMLKINGDOM6 (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
12THBRAVEDAY0612
JJONDEUKEECOOKIE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
COOKANGJIKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
DOMINOCOOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOCRKMATT (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
WELCOMETOCRKJACE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
OPENSILVERBUTTON (Phần thưởng: 1.000 Kim Cương, 20 Chìa khóa tháp & 200 Sừng)
WELCOMETOCKSANNA (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
KINGDOMOKING5927 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSWAMP0130 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSUNBA0128 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYANGDDING (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMLILKA2021 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMNAMDOBLUE (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
50CAFEREWARD1000 (Phần thưởng: Không xác định)
COOSEBOMEKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
TK2PO5GA87DBJALQ (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
Cách nhập coupon Cookie Run Kingdom
Bước 1: ĐĐể người chơi nhập Giftcode Cookie Run Kingdom, bạn hãy chọn vào biểu tượng 3 vạch ngang nằm ở góc trên bên phải của màn hình.
Chọn Settings.
Bước 2: Bạn hãy chọn tiếp Tab Info và lựa chọn Copy phần email của mình vào
Bạn sẽ nhận được thông báo Email đã được copy như ở dưới hình.
Bước 3: Sau đó bạn quay trở lại  màn hình này và chọn Coupons

Bước 4: Game sẽ nhảy ra webpage để bạn nhập email của bạn và chỗ nhập Giftcode như hình dưới đây
]Copy Player ID bạn đã biết ở trên và Giftcode trong bài vào và nhận

Share

[rule_2_plain]
[rule_3_plain]

#Cookie #Run #Kingdom #Tổng #hợp #Giftcode #tháng #năm #và #cách #nhập #Giftcode #chi #tiết

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tổng hợp

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button