Tiếng Anh 2

Content concepts – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 6

6. Listen and point. Say.

Bạn Đang Xem: Content concepts – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và chỉ. Nói.) 

cd u2 task 6 cd u2 task 6

– a circle: hình tròn

– a square: hình vuông

Bài 7

7. Listen and color.

(Nghe và tô màu.) 

cd u2 task 7 cd u2 task 7

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 8

8. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

Read the sentences.

(Đọc các câu)

 

cd u2 task 8 cd u2 task 8

– He wants 15 yellow bananas.

(Anh ấy muốn 15 quả chuối vàng.)

– You have 16 cookies.

(Bạn có 16 bánh quy.)

Bài 9

9. Listen. Count and say.

Xem Thêm : Lesson Six: Story – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nghe. Đếm và nói.)

cd u2 task 9 cd u2 task 9

Lời giải chi tiết:

– three blue squares

(3 hình vuông màu xanh)

– three white circles

(3 hình tròn màu trắng)

– five white squares

(5 hình vuông màu trắng)

– two red squares

(2 hình vuông màu đỏ)

– four purple squares

(4 hình vuông màu tím)

– four pink circles

(4 hình tròn màu hồng)

– six orange circles

(6 hình tròn màu cam)

– three black circles

(3 hình tròn màu đen)

Bài 10

10: Make the cards. Listen. Put the cards in order.

(Tạo thẻ trò chơi. Nghe. Đặt các thẻ theo thứ tự)

cd u2 task 10 cd u2 task 10

Lời giải chi tiết:

cd u2 task 101 cd u2 task 101

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 11. Xx – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

1. brown circle

(hình tròn màu nâu)

2. blue square

(hình vuông màu xanh da trời)

3. red square

(hình vuông màu đỏ)

4. green circle

(hình tròn màu xanh lá)

5. yellow square

(hình vuông màu vàng)

6. red circle

(hình tròn màu đỏ)

7. blue circle

(hình tròn màu xanh)

8. pink square

(hình vuông màu hồng)

Từ vựng

1. circle gb circle gb

2. square gb square gb

3. brown gb brown gb

4. blue gb blue gb

5. red gb red gb

6. green gb green gb

7. yellow gb yellow gb

8. pink gb pink gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button