Tiếng Anh 2

Content concepts – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 6

6. Listen and point. Say.

Bạn Đang Xem: Content concepts – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và chỉ. Nói.) 

cd u1 task 6 cd u1 task 6

– gold: vàng

– silver: bạc


Bài 7

7. Listen and stick.

(Nghe và dán hình.) 

1654486257 952 1 1654486257 952 1

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 8

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

8. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Read the sentences.

(Đọc các câu sau.)

cd u1 task 8 cd u1 task 8

1. I want 13 crowns.

(Tôi muốn 13 chiếc vương miện.)

2. You have 14 friends.

(Cậu có 14 người bạn.)

Bài 9

9. Listen. Count and say.

(Nghe. Đếm và nói.)

 cd u1 task 9 cd u1 task 9

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

– 13 gold

– 13 silver

Bài 5

10. Make the game cards.

(Tạo thẻ trò chơi). 

Listen. Put the cards in two groups. Say.

(Nghe. Đặt các thẻ thành hai nhóm. Nói.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. gold gb gold gb

2. silver gb silver gb

3. fourteen gb fourteen gb

4. thirteen gb thirteen gb

5. friend gb 1 friend gb 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button