Content concept – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói) track B64

Bạn Đang Xem: Content concept – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

 

1654616239 0 6 1 1654616239 0 6 1

Lời giải chi tiết:

– a heart: hình trái tim

– a star: hình ngôi sao

Bài 2

Task 7. Listen and color. (Nghe và tô màu) track B65

1654616239 117 7 2 1654616239 117 7 2


Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Task 8. Listen and say. (Nghe và nói) track B66

Read the sentences.

 

1654616239 745 8 1 1654616239 745 8 1

Lời giải chi tiết:

1. Look! My book has 19 monkeys.

2. It has 20 giraffes. How many do you have?

Tạm dịch:

1. Nhìn kìa! Cuốn sách của tôi có 19 con khỉ.

2. Nó có 20 con hươu cao cổ. Bạn có bao nhiêu con?

Bài 4

Task 9. Listen. Count and say. (Nghe. Đếm và nói) track B67

 

9 1 9 1

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Review 9&10 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

– three white hearts (3 trái tim màu trắng)

– two yellow hearts (2 trái tim màu vàng)

– two black hearts (2 trái tim màu đen)

– two yellow stars (2 ngôi sao màu vàng)

– six orange stars (6 ngôi sao màu cam)

– two green hearts (2 trái tim màu xanh lá)

– three grey hearts (3 trái tim màu xám)

– seven red hearts (7 trái tim màu đỏ)

– four black stars (4 ngôi sao màu đen)

– four purple stars (4 ngôi sao màu tím)

– four pink stars (4 ngôi sao màu hồng)

Bài 5

Task 10. Make the cards. Listen. Put the cards in order. Say. (Tạo thẻ trò chơi. Nghe. Đặt thẻ theo thứ tự) track B68

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button