Tiếng Anh 2

Content concept – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói) track B64

Bạn Đang Xem: Content concept – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

 

1654616239 0 6 1 1654616239 0 6 1

Lời giải chi tiết:

– a heart: hình trái tim

– a star: hình ngôi sao

Bài 2

Task 7. Listen and color. (Nghe và tô màu) track B65

1654616239 117 7 2 1654616239 117 7 2


Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 2: Oo – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Task 8. Listen and say. (Nghe và nói) track B66

Read the sentences.

 

1654616239 745 8 1 1654616239 745 8 1

Lời giải chi tiết:

1. Look! My book has 19 monkeys.

2. It has 20 giraffes. How many do you have?

Tạm dịch:

1. Nhìn kìa! Cuốn sách của tôi có 19 con khỉ.

2. Nó có 20 con hươu cao cổ. Bạn có bao nhiêu con?

Bài 4

Task 9. Listen. Count and say. (Nghe. Đếm và nói) track B67

 

9 1 9 1

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 13 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

– three white hearts (3 trái tim màu trắng)

– two yellow hearts (2 trái tim màu vàng)

– two black hearts (2 trái tim màu đen)

– two yellow stars (2 ngôi sao màu vàng)

– six orange stars (6 ngôi sao màu cam)

– two green hearts (2 trái tim màu xanh lá)

– three grey hearts (3 trái tim màu xám)

– seven red hearts (7 trái tim màu đỏ)

– four black stars (4 ngôi sao màu đen)

– four purple stars (4 ngôi sao màu tím)

– four pink stars (4 ngôi sao màu hồng)

Bài 5

Task 10. Make the cards. Listen. Put the cards in order. Say. (Tạo thẻ trò chơi. Nghe. Đặt thẻ theo thứ tự) track B68

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button