Tổng hợp

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi, cách tính
Ngoài các công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, bài viết THPT Phạm Hồng Thái dưới đây sẽ hướng dẫn các ví dụ cụ thể giúp bạn tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi. hân hoan. Người đọc hiểu toán hơn.

Trong hướng dẫn công thức tính chu vi và diện tích THPT Phạm Hồng Thái dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính diện tích chính xác nhất kèm theo các ví dụ cụ thể để các bạn dễ dàng nắm bắt kiến ​​thức và vận dụng vào thực tế.

Bạn Đang Xem: Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi, cách tính

cach tinh dien tich hinh thoi chu vi hinh thoi cong thuc tinh 111 cach tinh dien tich hinh thoi chu vi hinh thoi cong thuc tinh 111

Cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi, công thức

Mục lục bài viết:
1. Hình thoi là gì?
2. Cách tính diện tích hình thoi.
– Công thức tính đường chéo.
– Công thức tính cạnh và chiều cao đáy.
– Công thức nếu một góc của hình thoi đã biết.
3. Tính chu vi hình thoi.
4. Tính đường chéo của hình thoi.
5. Bài tập.

Công thức tính diện tích và chu vi hình thoi

1. Hình thoi là gì?

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng là hình bình hành có 2 cặp cạnh kề đồng dạng hoặc hình bình hành có 2 đường chéo vuông. Tham khảo Wikipedia bài báo hình thoi Áp dụng công thức hiệu quả để hiểu rõ hơn.

Thuộc tính kim cương:

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.
– Hai đường chéo vuông góc với nhau.
Hai đường chéo là đường phân giác của hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi:Một tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
– Hình bình hành có hai cạnh đồng dạng.
Một hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
– Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác một góc.

2. Công thức tính diện tích hình thoi

Khái niệm tính diện tích hình thoi: Diện tích hình thoi bằng một nửa (1/2) tích độ dài hai đường chéo.

* Công thức tính toán dựa trên đường chéo

Cách tính hình dạng kim cương

Ở đó:
+ d1 : đường chéo đầu tiên.
+ d2 : đường chéo thứ hai.

– Ví dụ:
DV1
. Xét một hình thoi có các đường chéo lần lượt là 7 cm và 9 cm. Diện tích của hình thoi này là bao nhiêu?

Làm thế nào để tính chu vi và kích thước của một hình thoi?

Áp dụng phép tính diện tích hình thoi ta được d1 = 7 cm và d2 = 9 cm. Chúng tôi đặt công thức và nhận được kết quả sau:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 x (7 x 9) = 1/2 x 63 = 31,5 (cm)hai).

DV2: Tìm diện tích hình thoi có các đường chéo lần lượt là 9 cm và 8 cm.
Phần thưởng:
Áp dụng công thức tính các đường chéo của hình thoi d1 = 9cm, d2 = 8cm, ta có:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (9 x 8) = 1/2 x 72 = 36 1,5 (cm.)hai).

* Công thức tính diện tích hình thoi theo cơ sở và chiều cao

Xem Thêm : Xuất hiện giải đấu game MOBA với tướng là các Pokémon tuổi thơ

Làm thế nào để tinh chỉnh vòng tròn kim cương?

Ở đó:
– h: Chiều cao của hình thoi.
– a: Cạnh dưới.

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm, chiều cao của hình thoi là 3 cm. Tính diện tích của hình thoi.

Phần thưởng: Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta được h = 3cm, a = 4cm. Chúng tôi thay thế công thức và nhận được kết quả sau:

S = axh = 3 x 4 = 12 1,5 (cm.)hai).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào quan hệ trong tam giác (Nhập góc của hình thoi)

Tính chu vi, tính hình thoi

Trong đó: a: cạnh của hình thoi

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35 độ. Tìm diện tích của hình thoi ABCD.
Phần thưởng: Áp dụng công thức, ta được a = 4, góc = 35 độ. Chúng tôi thay thế công thức sau:

S = mộthai x sinA = 4hai x sin (35Cái này) = 9.177 (cmhai).

Quan sát:
Đơn vị diện tích của hình thoi là m.haicentimethai
– Khi tính toán phải đảm bảo rằng các đơn vị mà bài toán đưa ra là giống nhau. Nếu không, bạn phải chuyển đổi sang cùng một đơn vị trước khi thực hiện việc này.

3. Công thức tính chu vi hình thoi.

Khái niệm tính chu vi hình thoi: Chu vi hình thoi được tính bằng cách nhân độ dài một cạnh với 4. Số 4 ở đây được hiểu là 4 cạnh của hình thoi.

Công thức tính chu vi hình thoi:

chu vi hình thoi cong

Ở đó:
+ P: Chu vi của hình thoi.
+ một: Bất kỳ cạnh nào của hình thoi.
– Ví dụ: Cho hình thoi ABCD có cạnh là 7 cm. Chu vi của hình thoi này là bao nhiêu?

Cái này

Theo công thức tính chu vi hình thoi đã trình bày ở trên, ta có = 7 cm. Như vậy, chu vi hình thoi ABCD sẽ được tính như sau:

P (ABCD) = trục 4 = 7 x 4 = 28 (cm).

4. Công thức tính đường chéo của hình thoi.

Dựa vào các công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi ở trên, chúng ta có thể dễ dàng tìm được công thức tính đường chéo của hình thoi như sau:

* Tính đường chéo, diện tích và độ dài 1 đường chéo của hình thoi đã cho:
Nếu biết diện tích hình thoi, độ dài đường chéo (d1), ta dễ dàng tìm được đường chéo còn lại của hình thoi bằng công thức: d2 = 2S / d1.

5. Bài tập về diện tích và chu vi hình thoi

Xem Thêm : Top 10 Cách cắm hoa 8/3 và thuyết trình hay, ý nghĩa nhất

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có cạnh AD = 4m và góc DAB = 30 độ. Tìm diện tích của hình thoi ABCD.

Phần thưởng:

6. Tính độ lệch so với hình thoi

Vì ABCD là hình thoi nên các tam giác thu được là các tam giác cân, lấy trung điểm của hai đường chéo thì AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 độ.
Vậy AI = AB. vì IAB = 4. Cos 15 = 3,86 (m).
Xét tam giác vuông ABI, theo định lý Pitago, ta có:
MỘThai= ABhai– trí tuệ nhân tạohai= 4hai – 3,86hai = 1,1 (m).
Vậy BI = 1,05m

  • CA = 2. AI = 7.72m
  • BD = 2. BI = 2,1 m

Dựa vào công thức tính diện tích hình thoi ta có diện tích hình thoi ABCD = ½. ĐÂY. DB = 8.106 (mhai)

Bài 2: Tìm diện tích hình thoi ABCD biết AB = 5cm, đường chéo AC = 8cm.

Phần thưởng:

Tính hình thoi

Gọi nó là giao điểm của AC và BD, ta có AI = IC = 4cm.
Xét tam giác vuông ABI, ta có:
MỘThai= ABhai– trí tuệ nhân tạohai
Thay AI = 4cm, AB = 5cm, ta được: BI = 3cm.
Mà BD = 2.BI = 2.3 = 6cm.
Diện tích hình thoi ABCD: S = (BD. AC): 2 = 6,8: 2 = 24 (cm)hai).

bài 3: Tìm diện tích của một hình thoi có cạnh là 60 °.

Phần thưởng

Khi tính diện tích hình thoi biết cạnh a và góc 60o, ta có 2 cách sau:

cách 1: Để tính diện tích hình thoi mà không cần học lượng giác lớp 8 chúng ta áp dụng phương pháp giải sau:

cách tính toán hình học kim cương lop 4

cách 2: Tính diện tích hình thoi bậc 12, bậc 9, 10, 11 bằng công thức lượng giác
Diện tích của hình thoi có cạnh a và góc 60o là:
S = mộthaisin A = mộthai.sin (600) = 0,866ahai

—————– HẾT ——————— Đây là dạng toán nâng cao về hình thang. Với dạng bài toán này, chúng ta cần kết hợp các đặc điểm về góc và cạnh của hình thang ở trên để tìm ra đáp án. (Chi tiết cách tính đường chéo của hình thoi biết cạnh và góc đã được THPT Phạm Hồng Thái tổng hợp trong bài viết này, chi tiết xem tại đây. Cái này)

Với công thức tính chu vi hình thoi và diện tích hình thoi trên đây, chắc chắn bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích và quan trọng trong bài học trong việc giải các câu hỏi, bài toán từ đơn giản đến khó. hoặc cuộc sống. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý mối tương quan giữa các thành phần trong công thức tính chu vi và diện tích hình thoi. Vì sẽ có những bài toán yêu cầu bạn áp dụng cách tính chu vi và diện tích của hình thoi để tìm ra đáp số và ẩn số còn thiếu.

Ngay cả môi trường. Tìm diện tích của hình chữ nhật, tìm diện tích hình tròn, áp dụng công thức tìm diện tích tam giác, … để tìm ẩn số tương quan khác trong các bài toán phức tạp. Vì vậy, các em hãy cố gắng làm nhiều dạng toán áp dụng công thức tính chu vi và diện tích hình thoi để nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Hình vuông là hình tứ giác đặc biệt khi nó có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau, hình vuông cũng có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật, biết công thức tính diện tích hình chữ nhật thì em cũng làm được dễ dàng. Tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông. Tìm hiểu thêm về cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, công thức tính được chia sẻ tại Dữ liệu lớn.

https://thhuthuat.taimienphi.vn/cach-tinh-dien-tich-hinh-thoi-chu-vi-hinh-thoi-cong-thuc-tinh-22973n.aspx
Chúc may mắn!  • #Công #thức #tính #diện #tích #hình #thoi #chu #hình #thoi #cách #tính

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button