Tiếng Anh 2

Christmas – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

Task 1. Listen and sing. Then find and say. (Nghe và hát. Sau đó tìm và nói) track 40_CD3

Bạn Đang Xem: Christmas – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

1624530523 1624530523

Lời giải chi tiết:

1624530523 tvcc 1624530523 tvcc

 

Nội dung bài nghe:

Hang up your stockings

By the Christmas tree.

Hang up your stockings,

It’s Christmas Eve. (x2)

Who’s this with a brown sack

In the living room?

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

With a long white beard

And a big red nose

And he laughs with a ho, ho, ho!

Is it true? Can it be?

Yes, it’s Santa! Come and see.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

With a long white beard

And a big red nose

And presents for you and me

Hang up your stockings

By the Christmas tree.

Hang up your stockings,

It’s Christmas Eve. (x2)

 

Tạm dịch bài nghe:

Treo tất của bạn

Bên cây thông Noel.

Treo tất của bạn lên,

Đó là đêm Giáng sinh. (x2)

Đây là ai với một cái bao màu nâu

Trong phòng khách?

Với bộ râu dài trắng

Và một cái mũi to đỏ

Và ông ấy cười với một tiếng ho, ho, ho!

Thật ư? Đó có thể là?

Xem Thêm : Lesson 8 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Vâng, đó là ông già Noel! Hãy đến mà xem.

Với bộ râu dài trắng

Và một cái mũi to đỏ

Và quà cho bạn và tôi

Treo tất của bạn lên nào

Bên cây thông Noel.

Treo tất của bạn lên,

Đó là đêm Giáng sinh. (x2)

Bài 2

Task 2. Make. Then give and say. (Làm. Sau đó tặng và nói)

Lời giải chi tiết:

Học sinh trang trí thiệp chức mừng Giáng sinh. Sau đó tặng cho bạn của mình và nói: Happy Christmas (Giáng sinh vui vẻ)

Từ vựng

1. stocking gb stocking gb

2. beard gb beard gb

3. laugh gb laugh gb

4. sack gb sack gb

5. present gb present gb

6. christmas gb christmas gb

7. 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button