Tiếng Anh 2

Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau nói.)

h8 1 h8 1


Bạn đang xem bài: Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

Christmas tree: cây Nô-en

present: món quà

Santa: Ông già Nô-en

star: ngôi sao

stocking: tất, vớ dài

Lời giải chi tiết:

1. Santa (Ông già Nô-en)

2. stocking (tất, vớ dài)

3. star(ngôi sao)

4. present (món quà)

5. Christmas tree (cây Nô-en)

Bài 2

2. Look and colour.

(Tô màu và tô màu.)

h0 h0

Phương pháp giải:

1. red: màu đỏ

2. green: màu xanh lá

3. black: màu đen

4. blue: màu xanh dương

5. yellow: màu vàng

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button