Lịch sử 5

Câu 6 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5
Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

Trả lời: 

Chiến thắng của chiến dịch Việt Bắc đã đập tan âm mưu của địch bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến ở Việt Bắc => cuộc kháng chiến của quân và dân ta chuyển sang giai đoạn mới.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button