Lịch sử 5

Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5
Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Trả lời: 

–  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

– Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button