Lịch sử 5

Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5
Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.

Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi” là:

☐ Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.

☐ Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã.

☐ Ở những nơi chính quyền địch tan rã, nhân dân được chia ruộng đất, làm chủ quê hương.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button