Lịch sử 5

Câu 5 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5
Em hãy xác định và điền tên một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 vào lược đồ dưới đây:

hinh 113 vbt lich su 5 dd hinh 113 vbt lich su 5 dd

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Trả lời:

hinh 114 vbt lich su 5 dd hinh 114 vbt lich su 5 dd

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button