Lịch sử 5

Câu 5 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh là:

Bạn đang xem bài: Câu 5 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

☐ 1930 – 1931

☐1936 – 1939

☐ 1939 – 1945

Trả lời: 

☒ 1930 – 1931

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button