Lịch sử 5

Câu 5 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5
Tại sao tên của các nhân vật lãnh đạo khởi nghĩa nêu ở câu 4 được đặt cho nhiều trường học, đường phố?

Trả lời:

Vì các nhân vật đó đều có công với đất nước, họ đã lãnh đạo nhân dân hưởng ứng phong trào Cần vương, cùng nhân dân chống lại giặc ngoại xâm.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button