Lịch sử 5

Câu 4 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5
Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một số ý:

– Bác Hồ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào?

– Người đã có ước vọng gì?

– Ước vọng của Người đã được nhân dân ta thực hiện thông qua những sự kiện tiêu biểu nào?

Trả lời: 

– Bác Hồ sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan, phải sống trong tủi nhục nhưng đất nước đang bế tắc vì con đường cứu nước.

– Ước vọng của Người là tìm con đường cứu nước mới để cứu nước, cứu dân.

– Nhân dân ta đã thực hiện ước vọng đó thông qua các sự kiện:

+ Thực hiện cách mạng tháng Tám (1945) thành công.

+ Kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 – 1954) thắng lợi

+ Kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 – 1975) thắng lợi.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button