Lịch sử 5

Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5
Hoàn thành bảng sau về một số sự kiện lịch sử nổi bật của nước ta từ năm 1946 đến năm 1954:

Năm

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

1946

Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

1947

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

1950

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

1951

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

1954

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Trả lời:

Năm

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

1946

Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Cho thấy tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta. 

1947

Chiến thắng Việt Bắc

Đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

1950

Chiến thắng Biên giới

Đưa kháng chiến vào giai đoạn mới, giai đoạn ta nắm quyền chủ động tiến công, phản công trên chiến trường Bắc Bộ.

1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng.

1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button