Lịch sử 5

Câu 4 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5
Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 trên các đường:

– Đường bộ:

– Đường không:

– Đường thủy:

Trả lời: 

– Đường bộ: đèo Bông Lau.

– Đường không: Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.

– Đường thủy: Bình Ca, Đoan Hùng.

Sachbaitap.com

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button