Lịch sử và Địa lý 4

Câu 4 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4
Hãy chọn và điền một trong các từ: dân chủ, độc lập, cộng hòa vào chỗ trống cho thích hợp khi nói về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

     Bảo vệ được nền …………của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.

Trả lời:

     Bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button