Lịch sử và Địa lý 4

Câu 3 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 4
Hãy chọn một trong các từ ngữ: hiện đại, chắc chắn, kiên cố để điền vào chỗ trống trong câu sau cho thích hợp.

Người Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc, lại có tướng chỉ húy giỏi, vũ khí tốt, thành lũy……. nên lần nào quân giặc cùng bị đánh bại.

Trả lời:

Người Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc, lại có tướng chỉ húy giỏi, vũ khí tốt, thành lũy kiên cố nên lần nào quân giặc cùng bị đánh bại.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button