Lịch sử 5

Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5
Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô ☐ trước mỗi sự kiện lịch sử đó:

☐ Chiến dịch Biên giới

☐ Chiến dịch Điện Biên Phủ

☐ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

☐ Chiến dịch Việt Bắc

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

Bạn đang xem bài: Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

 2 Chiến dịch Biên giới
 5 Chiến dịch Điện Biên Phủ
 4 Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
 1 Chiến dịch Việt Bắc
 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button