Lịch sử và Địa lý 4

Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 4
Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Em hãy sắp xếp theo thứ tự diễn biến trận Chi Lăng bằng cách đánh số thứ tự vào ô ☐

☐ Kị binh ta nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải.

☐ Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống.

☐ Khi ngựa của chúng ta đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy.

☐ Phục binh của ta từ hai bên sườn núi, từ lòng khe, nhất tề xông ra tấn công.

b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn:

☐ Quân Minh xin hàng và rút về nước.

☐ Lê Lai bị quân Minh bắt.

☐ Quân Minh khiếp sợ.

☐ Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của Liễu Thăng thất bại.

Trả lời:

a) Diễn biến trận Chi Lăng

1 Kị binh ta nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải.
3 Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống.
2 Khi ngựa của chúng ta đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy.
4 Phục binh của ta từ hai bên sườn núi, từ lòng khe, nhất tề xông ra tấn công.

b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn:

☒ Quân Minh xin hàng và rút về nước.

 

 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button