Câu 3 trang 23 SGK Lịch sử 5
Đề bài

Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất.

Bạn Đang Xem: Câu 3 trang 23 SGK Lịch sử 5

Lời giải chi tiết

Xem Thêm : Câu 2 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Phan Bội Châu (1867-1940) là  một nhà nho yêu nước, quê ở Nghệ An. Ông đã sáng lập ra Duy Tân Hội nhằm thúc đẩy phong trào yêu nước trong nước. Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để  chống Pháp nên đã lập ra phong trào Đông Du (1905-1908).

Tuy nhiên, sau đó, Nhật cấu kết với Pháp, đuổi du học sinh của ta về nước và lùng bắt Phan Bội Châu. Phong tào Đông Du thất bại. Tuy nhiên đã cho thấy quá trình đổi mới tư duy của các nhà cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ và là tư tưởng tiến bộ của Phan Bội Châu. Sự thất bại còn là bài học cho Nguyễn Ái Quốc sau này.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button