Câu 3 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 4
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được là:

☐ Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế.

☐ Đất nước bị chia cắt, loạn lạc.

☐ Chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.

☐ Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

Trả lời:

☒ Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button