Lịch sử và Địa lý 4

Câu 3 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 4
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được là:

☐ Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế.

☐ Đất nước bị chia cắt, loạn lạc.

☐ Chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.

☐ Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

Trả lời:

☒ Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button