Lịch sử 5

Câu 3 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5
Điều gì khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập?

Trả lời:

Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc và quyết tâm giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button