Lịch sử và Địa lý 4

Câu 3 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 4
Chọn các từ ngữ: của cải, vũ khí, cạo râu, cắt tóc, đội mũ, đi giày, trốn về, Tô Định, mặc giả thường dân rồi điền vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.

Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết….. lo chạy thoát thân….. sợ hãi đã…….lần vào đám tàn quân ……..Trung Quốc.

Trả lời:

Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí lo chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu, đội mũ, đi giày, mặc giả thường dân lần vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button