Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:

Thời gian

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

3 – 2 – 1930

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

19 – 8 – 1945

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

2 – 9 – 1945

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

7 – 5 – 1954

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

30 – 4 -1975

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

25 – 4 – 1976

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

 Trả lời: 

Thời gian

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

3 – 2 – 1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo và giành được những thắng lợi vẻ vang.

19 – 8 – 1945

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

Đi đầu và cổ vũ cho nhân dân cả nước tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền cả nước.

2 – 9 – 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem Thêm : Câu 1 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

– Khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

– Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.

7 – 5 – 1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

30 – 4 -1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

– Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc (như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ).

– Đánh tan quân lâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh.

– Từ đây, hai miền Nam – Bắc được thống nhất.

Xem Thêm : Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

 

Bạn Đang Xem: Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

25 – 4 – 1976

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

Đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button