Lịch sử 5

Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5
Nêu tên bảy anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Trả lời: 

Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh…

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button