Lịch sử 5

Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5
Đề bài

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:

☐ Ngày 23 – 9 – 1945

☐ Ngày 19 – 12 – 1946

☐ Ngày 23 – 11 – 1946

☐ Ngày 20 – 12 – 1946

 

Lời giải chi tiết

☒ Ngày 19 – 12 – 1946

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button