Lịch sử và Địa lý 4

Câu 2 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 4
Điền các từ ngữ: đến đánh, đặt chuông lớn, oan ức, cầu xin, các quan, vua vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp.

Vua Trần cho ………… ở thềm cung điện để dân ………… khi có điều gì ………… hoặc …………… Trong các buổi yến tiệc, có lúc …………… và ………… cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Trả lời:

 Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức. Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button