Câu 2 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 4
Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý mà em thích về Đinh Bộ Lĩnh

☐ Đinh Bộ Lĩnh là người mưu cao, chí lớn.

☐ Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu. Ông hay bắt trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau.

☐ Trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn Đinh Bộ Lĩnh làm anh.

☐ Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, rồi đem quân đi đánh các sứ quân.

Trả lời:

☒ Đinh Bộ Lĩnh là người mưu cao, chí lớn.

☒ Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu. Ông hay bắt trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button