Lịch sử 5

Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5
Điền vào bảng dưới đây những sự kiện của phong trào Đông du cho phù hợp với thời gian.

Thời gian

Diễn biến lịch sử

Năm 1904

 

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Năm 1905

 

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Năm 1908

 

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Năm 1909

 

Bạn đang xem bài: Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Trả lời:

Thời gian

Diễn biến lịch sử

Năm 1904

Hội Duy tân được thành lập

Năm 1905

Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam

Năm 1908

Thực dân Pháp cấu kết với Nhật, chống phá phong trào Đông du. Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản

Năm 1909

Phong trà Đông du tan rã. Phan Bội Châu cùng với nhiều thành viên của Hội Duy tân lánh sang Quảng Đông, sang Xiêm tiếp tục hoạt động cứu nước.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button