Lịch sử và Địa lý 4

Câu 2 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 4
Điền các từ ngữ: phong tục truyền thống, khuất phục, tiếp thu, trang sức vào chỗ trống trong câu sau cho thích hợp.

          Không chịu ….., nhân dân ta vẫn gìn giữ được các …… vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những trò đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết…. nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ……. bằng vàng, bạc,….của người dân phương Bắc.

Trả lời:

          Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những trò đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc,…. của người dân phương Bắc.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button