Lịch sử 5

Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5
Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?

Trả lời:

 – Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975.

– Ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng do: ngày này quân dân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button