Lịch sử và Địa lý 4

Câu 1 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 4
Em hãy viết ngắn gọn về tình hình nước ta đầu thế kỉ XVI

– Vua:

– Quan lại:

– Đất nước:

Trả lời:

– Vua: bày trò ăn chơi xa xỉ suốt ngày đêm và xây dựng cung điện.

– Quan lại: chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyền lợi.

 – Đất nước: rơi vào cảnh loạn lạc.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button