Lịch sử 5

Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5
Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Trả lời: 

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

– Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

– Ngoại xâm và nội phản.

⟹ Nước ta ở trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button