Lịch sử và Địa lý 4

Câu 1 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 4
Em hãy viết ngắn gọn về tình hình nước ta cuối thời Trần

– Vua quan:

– Nhân dân (nông dân, nô tì):

– Quân giặc (ở phía nam, phía bắc):

Trả lời:

– Vua quan: ăn chơi sa đọa.

– Nhân dân (nông dân, nô tì): cuộc sống khổ cực, chịu ách áp bức, bóc lột tàn tệ của kẻ thống trị

Nổi dậy đấu tranh.

– Quân giặc (ở phía nam, phía bắc): lăm le xâm lược.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button