Câu 1 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 4
Em hãy viết ngắn gọn về tình hình nước ta cuối thời Trần

– Vua quan:

– Nhân dân (nông dân, nô tì):

– Quân giặc (ở phía nam, phía bắc):

Trả lời:

– Vua quan: ăn chơi sa đọa.

– Nhân dân (nông dân, nô tì): cuộc sống khổ cực, chịu ách áp bức, bóc lột tàn tệ của kẻ thống trị

Nổi dậy đấu tranh.

– Quân giặc (ở phía nam, phía bắc): lăm le xâm lược.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button