Lịch sử 5

Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 5
Thời gian

Sự kiện lịch sử

1 – 9 – 1858

Bạn đang xem bài: Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 5

 

1885 – cuối thế kỉ XIX

 

3 – 2 – 1930

 

19 – 8 – 1945

 

2 – 9 – 1945

 

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1 – 9 – 1858

Bạn đang xem bài: Câu 1 trang 24 Vở bài tập Lịch sử 5

Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam

1885 – cuối thế kỉ XIX

Pháp từng bước xâm chiếm và biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Nhân dân ta kiên quyết đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

3 – 2 – 1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

19 – 8 – 1945

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

2 – 9 – 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử 5

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button