Lịch sử và Địa lý 4

Câu 1 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 4
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

☐ Năm 1010                     ☐ Năm 981

☐ Năm 1068                     ☐ Năm 938

b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân nhà Lý đã:

☐ Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

☐ Ngồi yên đợi giặc sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

☐ Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

☐ Hòa hoãn với giặc.

Trả lời:

a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

☒ Năm 1068

b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân nhà Lý đã:

☒ Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button