Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5
Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

Trả lời:

– Đông Dương Cộng sản đảng,

– An Nam Cộng sản đảng

– Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lịch sử 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button