Lịch sử và Địa lý 4

Câu 1 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 4
Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Em hãy ghi tóm tắt ý kiến của em vào chỗ trống.

– Triều đình: ……….

– Đất nước: ……….

– Quân thù: ……….

Trả lời:

– Triều đình: lục đục, tranh giành nhau ngai vàng.

– Đất nước: thế lực cát cứ địa phương nổi dậy ⟹ “Loạn 12 sứ quân”.

– Quân thù: lăm le xâm lược.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button