Lịch sử và Địa lý 4

Câu 1 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 4
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

Để thống trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

☐ Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.

☐ Bắt nhân dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý, … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi,… để cống nạp cho chúng.

☐ Cấp đất, cấp gạo cho dân ta.

☐ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Trả lời:

☒ Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.

☒ Bắt nhân dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý, … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi,… để cống nạp cho chúng.

☒ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lịch sử và Địa lý 4

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button