Lời giải hayToán 1

Cách làm và đáp án bài tập trang 88 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 88 SGK môn Toán lớp 1

BÀI 1 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bạn đang xem bài: Cách làm và đáp án bài tập trang 88 sách giáo khoa

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =  5 + 5 =
10 – 1 = 10 – 2 =  10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =
6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 =  9 + 1 = 10 + 0 =
10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 0 =

Đáp án:

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5
6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10
10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 10 – 0 = 10

BÀI 2 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số:

bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

BÀI 3 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu (> =

bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650

 

Đáp án:

dap an bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

 

BÀI 4 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button