Cách làm và đáp án bài tập trang 88 sách giáo khoa
Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 88 SGK môn Toán lớp 1

BÀI 1 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bạn Đang Xem: Cách làm và đáp án bài tập trang 88 sách giáo khoa

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =  5 + 5 =
10 – 1 = 10 – 2 =  10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =
6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 =  9 + 1 = 10 + 0 =
10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 0 =

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 21 sách giáo khoa lớp 1

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5
6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10
10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 10 – 0 = 10

BÀI 2 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số:

bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 21 sách giáo khoa lớp 1

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

dap an bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 2 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

BÀI 3 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu (> =

bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650

 

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 21 sách giáo khoa lớp 1

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

dap an bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

 

BÀI 4 trang 88 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 21 sách giáo khoa lớp 1

Xem Thêm : Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 81 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đáp án:

dap an bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 88 sgk toan lop 1 rs650
 

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button