Cách giải và đáp án bài tập trang 174 sách giáo khoa Toán lớp 1
Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 SGK Toán lớp 1

Bài 1

Đề Bài: Viết các số:

Bạn Đang Xem: Cách giải và đáp án bài tập trang 174 sách giáo khoa Toán lớp 1

a) Từ 11 đến 20:……………………………………………………………..

b) Từ 21 đến 30:……………………………………………………………..

c) Từ 48 đến 54:……………………………………………………………..

d) Từ 69 đến 78:……………………………………………………………..

đ) Từ 89 đến 96:……………………………………………………………..

e) Từ 91 đến 100:…………………………………………………………….

Đáp án:

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Xem Thêm : Bài 1 trang 147 sgk Toán 4 | Giải bài 1 sgk Toán 4 trang 147

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 2

Đề Bài: Tính

cau hoi bai 2 trang 173 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 2 trang 173 sgk toan lop 1 rs650

Đáp án:

dap an bai 2 trang 173 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 2 trang 173 sgk toan lop 1 rs650

Bài 3

Đề Bài: Viết theo mẫu

35 = 30 + 5 ;                    27 = … + ….

45 = ….+ ….                     47 = ….+….

95 = ….+ ….                     87 = ….+….

19 = …. + …..;                  88 = …. + ……

Xem Thêm : Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án trang 167 sách giáo khoa

79 = …..+ …..;                  98 = …. + …..

99 = …..+ …..;                  28 = …. + …..

Đáp án:

35 = 30 + 5 ;                              27 = 20 + 7

45 = 40 + 5                                47 = 40 + 7

95 = 90 + 5                                87 = 80 + 7

19 = 10 + 9 ;                             88 = 80 + 8

79 = 70 + 9;                              98 = 90 + 8

99 = 90 + 9;                              28 = 20 + 8

Bài 4

Đề Bài: Tính

cau hoi bai 4 trang 173 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 4 trang 173 sgk toan lop 1 rs650

Đáp án:

dap an bai 4 trang 173 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 173 sgk toan lop 1 rs650

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button