Lời giải hayToán 1

Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 1
Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới mỗi vạch của tia số

Bạn đang xem bài: Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 1

cau hoi bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 2

Đề Bài:

a) 9…..7                2…..5                 0….1                   8…..6

   7…..9                5…..2                 1….0                   6…..6

b) 6….4                 3…..8                 5….1                   2…..6

   4….3                 8…..10                1….0                   6…..10

   6….3                 3…..10                5….0                   2…..2

Đáp án:

a) 9 > 7                 2 6

   7 2                1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 1                   2

   4 > 3                 8 0                   6

   6 > 3                 3 0                   2 = 2

Bài 3

Đề Bài: 

a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

5, 7 ,3 , 8.

Đáp án:

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

dap an bai 3 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 4

Đề Bài: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:………………………………………………….

b) Từ lớn đến bé:………………………………………………….

Đáp án:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button