Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 1




Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới mỗi vạch của tia số

Bạn Đang Xem: Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 1

cau hoi bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Xem Thêm : Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 73 sách giáo khoa

Đáp án:

dap an bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 2

Đề Bài:

a) 9…..7                2…..5                 0….1                   8…..6

   7…..9                5…..2                 1….0                   6…..6

b) 6….4                 3…..8                 5….1                   2…..6

   4….3                 8…..10                1….0                   6…..10

   6….3                 3…..10                5….0                   2…..2

Xem Thêm : Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 73 sách giáo khoa

Đáp án:

a) 9 > 7                 2 6

   7 2                1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 1                   2

   4 > 3                 8 0                   6

   6 > 3                 3 0                   2 = 2

Bài 3

Đề Bài: 

a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

Xem Thêm : Hướng dẫn làm bài tập trang 4 sách giáo khoa

5, 7 ,3 , 8.

Xem Thêm : Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 73 sách giáo khoa

Đáp án:

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

dap an bai 3 trang 170 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 170 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 4

Đề Bài: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:………………………………………………….

b) Từ lớn đến bé:………………………………………………….

Xem Thêm : Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 73 sách giáo khoa

Đáp án:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button