Lời giải hayToán 1

Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 sách giáo khoa Toán lớp 1
Đọc Tài Liệu chiêu sẻ cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số:

Bạn đang xem bài: Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 sách giáo khoa Toán lớp 1

a) Từ 15 đến 25…………………………………………………………

b) Từ 69 đến 79…………………………………………………………….

Đáp án:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

BÀI 2 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Đáp án:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

BÀI 3 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: , =

a) 72……76                    b) 85……65                   c) 15………10 + 4

85…..81                            42…….76                      16………10 + 6

45…..47                            33…….66                      18……… 15 + 3

Đáp án:

a) 72 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42

45

BÀI 4 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

Đáp án:

Số cây là:
10  + 8  = 18 (cây)
Đáp số: 18 cây.

BÀI 5 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án: Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button