Lời giải hayToán 1

Bài tập trang 52 SGK Toán 1

Giải bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 52 sách giáo khoa Toán lớp 1 : Tính, điền dấu ( > =

Bài 1:

Tính:

Bạn đang xem bài: Bài tập trang 52 SGK Toán 1

0 + 1 =  0 + 2 =  0 + 3 =  0 + 4 =
1 + 1 =  1 + 2 =  1 + 3 =  1 + 4 =
2 + 1 =  2 + 2 = 2 + 3 =   
3 + 1 =  3 + 2 =     
4 + 1 =      

Đáp án bài 1 trang 52 SGK Toán lớp 1

0 + 1 = 1 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3 0 + 4 = 4
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5  
3 + 1 = 4 3 + 2 = 5    
4 + 1 = 5      

 

Bài 2:

Tính:

Bạn đang xem bài: Bài tập trang 52 SGK Toán 1

1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 4 = 0 + 5 =
2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 0 =

Đáp án bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 1:

1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5

 

Bài 3 

Điền dấu ( > =

2 … 2 + 3 5 … 5 + 0 2 + 3 …4 + 0
5 … 2 + 1 0 + 3 … 4 1 + 0 … 0 + 1

Đáp án bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 1:

2 2 + 3 5 = 5 + 0 2 + 3 > 4 + 0
5 > 2 + 1 0 + 3 4 1 + 0 = 0 + 1

 

Bài 4:

Viết kết quả phép cộng.

bai 4 trang 52 sach giao khoa lop 1 rs650 bai 4 trang 52 sach giao khoa lop 1 rs650
 

Đáp án bài 4 trang 52 SGK Toán lớp 1

dap an bai 4 trang 52 sach giao khoa lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 52 sach giao khoa lop 1 rs650
 

——————————————————————–

» Xem thêm: Giải toán 1 – Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button