Bài tập Ôn tập về phép cộng và phép trừ (trang 82)
Giải các bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 sách giáo khoa môn Toán lớp 2 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (phần 4)

Hướng dẫn giải các bài 1, 2, 3, 4, 5 (SGK Toán 2 trang 82)

Câu 1: Tính nhẩm

Bạn Đang Xem: Bài tập Ôn tập về phép cộng và phép trừ (trang 82)

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 – 9 =                12 – 8 =                  11 – 6 =                    11 – 2 =

16 – 7 =                12 – 4 =                  11 – 5 =                    11 – 9 =

Đáp án:

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11

16 – 9 = 7                12 – 8 = 4                     11 – 6 = 5

16 – 7 = 9                12 – 4 = 8                     11 – 5 = 6

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

Xem Thêm : Toán lớp 3 trang 136 – 137: Giải bài tập trang 136

11 – 2 = 9

11 – 9 = 2

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 – 27;                          63 – 18;                       100 – 42.

Đáp án

giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 2 jpg rs650 giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 2 jpg rs650

Câu 3: Số?

giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 1 jpg rs650 giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 1 jpg rs650

9 + 8 =                                                   7 + 8 =

c)      9 + 6 =                                                d) 6 + 5 =

9 + 1 + 5 =                                              6 + 4 + 1 =

Đáp án:

giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 3 jpg rs650 giai bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 sgk toan 2 3 jpg rs650

Xem Thêm : Đáp án bài 3 trang 82 sgk Toán 5

9 + 8 = 17                                                                                  7 + 8 = 15

c)      9 + 6 = 15                                           d) 6 + 5 = 11

9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Câu 4: Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải

Số cây lớp 2B trồng được là:

48 + 12 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

Câu 5: Số?

a) 72 + … = 72;                      b) 85 –  … = 85.

Đáp án:

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 – 0 = 85.

——————————————————————–

» Tham khảo thêm đáp án khác:

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button