Lời giải hayToán 1

Bài tập luyện tập trang 91 sgk Toán 1
Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 và bài 5 trang 91 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

 

Bạn Đang Xem: Bài tập luyện tập trang 91 sgk Toán 1

Giải chi tiết bài tập Luyện tập (SGK Toán lớp 1, trang 91)

Bài 1:

Nối các chấm theo thứ tự:

bai 1 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 bai 1 trang 91 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 1 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 91 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 2:

Tính:

Xem Thêm : Hướng dẫn làm bài tập trang 9 sách giáo khoa

a)

cau a bai 2 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 cau a bai 2 trang 91 sgk toan lop 1 rs650

b)

4 + 5 – 7 = 6 – 4 + 8 = 10 – 9 + 6 = 9 – 4 + 3 =
1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 – 2 + 4 = 8 – 4 + 3 =
3 – 2 + 9 = 7 – 5 + 3 = 3 + 5 – 6 = 2 + 5 – 4 =

Đáp án:

Xem Thêm : Hướng dẫn làm bài tập trang 9 sách giáo khoa

a)

dap an cau a bai 2 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 dap an cau a bai 2 trang 91 sgk toan lop 1 rs650
 

b)

4 + 5 – 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10 10 – 9 + 6 = 7 9 – 4 + 3 = 8
1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9 8 – 2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7
3 – 2 + 9 = 10 7 – 5 + 3 = 5 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 – 4 = 3

Bài 3:

Xem Thêm : Hướng dẫn làm bài 3 và bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Điền dấu:

0 … 1 3 + 2 … 2 + 3 5 – 2 … 6 -2
10 … 9 7 – 4 … 2 + 2 7 + 2 … 6 + 2

Đáp án:

0 1 3 + 2 = 2 + 3 5 – 2 6 -2
10 > 9 7 – 4  2 + 2 7 + 2 > 6 + 2

Bài 4:

Viết phép tính thích hợp:

bai 3 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 bai 3 trang 91 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 3 trang 91 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 91 sgk toan lop 1 rs650

——————————————————————–

Tham khảo thêm hướng dẫn lời giải và đáp án chi tiết bài tập môn Toán lớp 1 SGK tại doctailieu.com.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button