Bài 68: Bề mặt lục địa (tiếp theo) (VBT)
Bài 1

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Bạn Đang Xem: Bài 68: Bề mặt lục địa (tiếp theo) (VBT)

Lời giải chi tiết:

a) Núi có đặc điểm gì?

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

x

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

b) Đồi có đặc điểm gì?

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

x

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

c) Cao nguyên có đặc điểm gì?

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

x

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

d) Đồng bằng có đặc điểm gì?

x

Thấp, bằng phẳng, rộng lớn

 

Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc.

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải

Xem Thêm : Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Xem Thêm : Bài 52: Cá

 

Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn.

Bài 2

 Viết tên địa phương nơi bạn sống. Nơi đó thuộc loại địa hình nào?

(đồng bằng, cao nguyên, vùng núi, ven biển)

Lời giải chi tiết:

– Tên địa phương: thành phố Hà Nội

– Thuộc loại địa hình: Đồng bằng

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button