Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 64: Năm, tháng và mùa (VBT)
Bài 1

Điền vào chỗ … cho phù hợp.

Bài viết cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài: Bài 64: Năm, tháng và mùa (VBT)

Một năm:

– Có …….. tháng

– Có …….. ngày, hoặc …….. ngày

– Có các mùa là: ……………………………………….

Lời giải chi tiết:

Một năm:

– Có 12 tháng

– Có 365 ngày, hoặc 366 ngày

– Có các mùa là: xuân, hạ, thu và đông

Bài 2

Điền tên mùa vào (. . .) trong hình dưới đây cho phù hợp

Lời giải chi tiết:

h1 bai64 vbt h1 bai64 vbt

Bài 3

Điền tên các mùa vào chỗ … cho phù hợp

Ở Bắc bán cầu

Ở Nam bán cầu

Mùa hạ

Mùa đông

……………

Mùa hạ

Mùa xuân

……………

………………

……………

Lời giải chi tiết:

 

Ở Bắc bán cầu

Ở Nam bán cầu

Mùa hạ

Mùa đông

Mùa đông

Mùa hạ

Mùa xuân

Mùa thu

Mùa thu

Mùa xuân

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tự nhiên và Xã hội 3

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button